Uroczystość Stulecia Urodzin Pani Eugenii Koźlik

Uroczystość odbyła się 30-09-2012 roku w mieszkaniu Jubilatki