Po mszy św. odbyło się spotkanie przy pomniku oraz złożenie kwiatów pod nim.

 

Na  zdjęciach widoczne poczty sztandarowe różnych organizacji kombatanckich i społecznych  biorących udział w rocznicowej uroczystości.        foto A. Szemioth