Zaproszenie na Mszę Św. w 74′ Rocznicę Kataetrofy Gibraltarskiej

 

Zarząd Związku Sybiraków Oddział w Krakowie

Z A P R A S Z A

na Mszę św. w Katedrze Wawelskiej

w dniu 3 lipca 2017r. o godz. 17.30

za duszę Generała Władysława Sikorskiego

w 74′ rocznicę Jego śmierci w katastrofie gibraltarskiej

Po nabożeństwie nastąpi składanie kwiatów przy sarkofagu

Generała w krypcie św. Leonarda

Prezes Oddziału
Aleksandra Szemioth