Wspomnienie o Panu Tadeuszu Sobaszku

Ze smutkiem informujemy, że pan Tadeusz Sobaszek odszedł od nas 11 lutego 2023 roku. Był podpułkownikiem Wojska Polskiego w stanie spoczynku oraz wielce zasłużonym sybirakiem.

Tadeusz Sobaszek wywieziony był do ZSRR wraz z całą rodziną 28 lutego 1940 roku. Do października 1944 roku przebywał w miejscowości Oziernoje pow. Rerz w województwie  Świerdłowskim, a następnie do maja 1945 roku w sowchozie w powiecie Snigirowka w województwie Nikołajewskoje. Warunki, w jakich przebywali polscy zesłańcy były tak ciężkie ,  że w czasie tej zsyłki, bardzo wielu z nich zmarło. Po powrocie do Polski, pan Sobaszek postanowił uczcić  pamięć Polaków zmarłych w czasie katorgi na Uralu w latach 1939 do 1944.  Dzięki jego inicjatywie, zaangażowaniu osobistemu i staraniom postawiono dwa pomniki-obeliski w Oziernoje 15 sierpnia 1997 roku oraz w Kostousowo 15 sierpnia  2007 roku. Przedsięwzięcie  było ogromne, ponieważ pomniki były zaprojektowane i wykonane w Polsce w Myślenicach, skąd pan Sobaszek przewiózł je własnym transportem wraz z konwojem humanitarnym, udającym się do Rosji i Kazachstanu. Odsłonięcie i poświęcenie obelisków odbyło się bardzo uroczyście w obecności kapelana Sybiraków: księdza Edmunda Cisaka oraz  Przedstawiciela Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej. Obecni byli również: vice mer miasta Jekaterienburga, starosta powiatu Rerzewskiego, Dyrektor Administracji miejscowej, jak również przedstawiciel Wspólnoty Polskiej i proboszcz parafii rzymsko-katolickiej  w Jekaterienburgu oraz pop parafii prawosławnej w  Rerz. W uroczystości brała udział  również miejscowa ludność. Na obeliskach umieszczono tablice z nazwiskami deportowanych Polaków, zmarłych w tej okolicy w latach 1939 do 1944. Nadano im pośmiertnie Grupową Odznakę: „ Krzyż Zesłańca Sybiru”. Dzięki panu Tadeuszowi Sobaszkowi pamięć o cierpieniu polskich zesłańców pozostanie na Uralu na zawsze.

Pan Tadeusz Sobaszek był członkiem Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków od 1989 roku. Brał udział  jako asysta i chorąży Pocztu Sztandarowego w wielu patriotycznych i okolicznościowych uroczystościach Związku Sybiraków, organizowanych w Krakowie jak również w innych miastach w Polsce. Był odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru, Złotą odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków oraz Medalem Pro Patria.

Pan Tadeusz Sobaszek był człowiekiem serdecznym, radosnym, lecz równocześnie sumiennym w pełnieniu swych sybirackich obowiązków. Będziemy o  panu Tadeuszu Sobaszku pamiętać i przekazywać tę pamięć następnym pokoleniom.

Wanda Puszko Tarnawska