Wspomnienie o Panu Janie Kwiatkowskim

Z dużym smutkiem żegnamy Pana Jana Kwiatkowskiego: wielce zasłużonego dla naszego Związku  Sybiraka.

Pan Jan Kwiatkowski został deportowany do Kazachstanu z rodzinnego Przemyśla 13 kwietnia 1940 roku wraz z matką, babką i dwiema siostrami. W 1943 roku zmarła na zesłaniu matka, a po roku również babka. Starsza siostra została zaaresztowana, a trzynastoletni Jan pozostał na zesłaniu z drugą siostrą i powrócił do Polski w 1946 roku. Wspomnienia swoje opisał w  dziesiątym tomie wydawnictwa Krakowskiego Związku Sybiraków: „Tak było Sybiracy”.

Po reaktywowaniu Związku Sybiraków w 1989 roku, włączył się w działalność Związku.

Pracował w kilku kadencjach Zarządu Krakowskiego Związku Sybiraków od 1999 do 2011  roku, to jest w kadencjach od IV do VII. Był redaktorem  informatora  „Sybirak”. Z dużym zaangażowaniem redagował „Sybiraka”, który był i jest nadal ważnym źródłem informacji dla Krakowskich Sybiraków, zwłaszcza dla tych członków Związku, którzy ze względu na wiek i choroby nie mogą uczestniczyć w wielu wydarzeniach.

Pan Jan Kwiatkowski brał udział w uroczystościach patriotycznych  na terenie Krakowa, w pielgrzymkach sybirackich i wszystkich spotkaniach związkowych. Dzielił się swoimi przeżyciami z okresu deportacji do ZSRR w okresie II Wojny Światowej z młodzieżą, wygłaszając prelekcje w szkołach.

Był również członkiem Komisji Organizacyjnej Budowy Tablicy Pamięci Sybiraków, umieszczonej na  placu Ojca Adama Studzińskiego pod Wawelem.

Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia zrezygnował w 2015 roku z pracy w Zarządzie Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, lecz nadal interesował się jego działalnością.

Pan Jan Kwiatkowski odznaczony był Krzyżem Zesłańców Sybiru, Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków oraz Medalem Pro Patria.

Wyrazy szczerego  współczucia kierujemy do Rodziny Pana Jana Kwiatkowskiego i zapewniamy o pamięci o Nim i Jego Zasługach.

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie:

Wanda Puszko-Tarnawska;  v-ce Prezes.