Ważna Informacja dla Sybiraków

Na podstawie Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku Sybirakom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 200 zł za miesiąc przymusowego pobytu w ZSRR.

Formularze Wniosków na świadczenie są już w biurze Zarządu Związku Sybiraków Oddział Kraków ( ul. Basztowa 22, pokój 15).

Biuro czynne w każdy wtorek od 12 do 14.

Wypełniony wniosek należy doręczyć do biura Oddziału Związku Sybiraków. Do wniosku trzeba dołączyć dwustronne ksero dowodu osobistego.

            Formularze są również dostępne w internecie, podaję link:

http:/kombatanci.gov.pl/uprawnienia/sybiracy.html

Po otwarciu linku ukaże się strona informacyjna, a na jej dole, w czerwonym obramowaniu, – po kliknieciu – otworzą się potrzebne druki Wniosku (trzy strony). W razie trudności w przyjściu do biura Związku – wypełniony wniosek i ksero dowodu osobistego można wysłać indywidualnie, listem poleconym, do Urzędu do spraw Kombatantów (adres podano na formularzu Wniosku, u góry strony).

Łączę pozdrowienia                     Aleksandra Szemioth