W 76 Rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Syberię 10 lutego 1940 r.

Na pamiątkę i w tak ważnym dniu jak dzisiejsza rocznica, poniżej przesyłam link do video
z otwarcia ubiegłorocznego Opłatka Sybiraków:

https://youtu.be/RCjBzlWBhK0

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Lucyna Przasnyski
córka sybiraczki, śp. Marii Rorbach