Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Krzęcinie 2021 r.

Krótka informacja z uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, które odbyły się w Krzęcinie 8  listopada 2021 r. Ze względu na epidemię Corona-wirusa miały one charakter kameralny.   Dyrekcja Szkoły i Komenda Szczepu ZHP „Memoria” chciały w tym dniu uczcić również V rocznicę posadzenia „Sosny Syberyjskiej”. Na placu apelowym Szkoły, Harcerze odśpiewali Hymn Sybiraków i Apel Poległych wymieniając wiele miejsc zesłań Polaków i łagrów sowieckich. Ksiądz proboszcz poprowadził modlitwę. Na zakończenie przekazałam upominek – werbel dla krzęcińskich Harcerzy, jako dowód dziesięcioletniej przyjaźni Związku Sybiraków ze Społecznością Krzęcina i wdzięczności za wszelką pomoc. Krakowski Oddział Związku Sybiraków reprezentowali Barbara i Marek Łuczyńscy.
Foto M. Łuczyński