Uroczystości z okazji 78 Rocznicy 1-szej deportacji Polaków na Syberię 10 lutego 1940 r..

Poniżej linki do zdjęć z uroczystości, która odbyła  się dnia 10 lutego 2018r., w Centrum  Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń  w Forcie  Skotniki.

1. wykonane i udostępnione przez Panią Wandę Puszko Tarnawską

https://photos.app.goo.gl/7g5m3R3nQktjtA3j1

2.  wykonane i udostępnione przez Pana Marka Łuczyńskiego

IPN wywózka