Zaproszenie na uroczystości 10 lutego 2022

Szanowni Sybiracy

Niniejszym w imieniu własnym i Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków zapraszam wszystkich Sybiraków do udziału w uroczystości 82’ rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR w 1940 r., które odbędą się 10 lutego 2022 r., o godz. 10:30 przy Krzyżu Katyńskim na Placu O. Studzińskiego w Krakowie.

Ze względu na sytuację pandemiczną będzie to skromna uroczystość, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Tablicą Sybiraków, w której udział wezmą: Sybiracy, przedstawiciele Harcerzy z Krzęcina oraz pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Początkowo planowano dalszą część uroczystości w klasztorze
o. Kapucynów, jednak ze względu na remont kaplicy nie odbędzie się, więc spotkanie zakończy się przy pomniku na placu o. Studzińskiego.

Z wyrazami szacunku

Vice prezes Józef Kołodziej