Uroczystości 81 rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Syberię w Suchej Beskidzkiej

!0 lutego 2021 roku w Suchej Beskidzkiej w 81 rocznicę deportacji Polaków na Syberię, po mimo pandemii została odprawiona Msza święta w intencji Sybiraków i ich rodzin, oraz odbyło się spotkanie i modlitwa przy pomniku Sybiraków. Patrz zdjęcia poniżej, które udostępniła Pani Krystyna Listwan.

  

Poniżej link ciekawego wywiadu z Panią Krystyną Listwan odnośnie Jej wspomnień pt. „Przeżyłam zesłanie na Sybir”

https://www.youtube.com/watch?v=ZTfGXf4SLuk&feature=youtu.be/

Wszystkich Sybiraków i członków ich rodzin zachęcam do wysłuchania.

Vice Prezes Związku Sybiraków

Józef Kołodziej