Uroczyste zakończenie IV Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989

Zaprosz. VI LO

Konkursy wiedzy historycznej

W czerwcu 2013 r. miały miejsce finały wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów w dziedzinie historii dla szkół różnych szczebli.

Nasz Oddział Związku Sybiraków  tradycyjnie został zaproszony na  finałowe sesje i konferencje.

Poniżej krótkie sprawozdania z trzech spotkań:

  1. Losy Polaków na Syberii” c.d.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – podobnie jak rok wcześniej – w dniu 13. 06. 2013 r. odbyła się konferencja dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Było to zakończenie edycji konkursu pt. „Z Polski do … Polski – powroty Polaków z syberyjskiego zesłania”, należącego do cyklu „Losy Polaków na Syberii”.

Program:

  1.  Otwarcie konferencji – Małopolski Kurator Oswiaty
  2.  „Układ Sikorski-Majski i jego skutki dla łagierników i deportowanych Polaków w ZSRR”  –   mgr inż. Aleksandra Szemioth – prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.
  3.  „Warunki egzystencji na zesłaniu i możliwość przetrwania – refleksja Sybiraczki”  –  prof. Zofia Ciesielska

4. „Polskie Nekropolie Sybiraków w Afryce. Odbudowa polskiego cmentarza w Koji (Uganda)” –  dr Hubert Chudzio, mgr  Mariusz Solarz –Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie

5.    Prezentacja wybranych prac konkursowych.

6.    Ogłoszenie listy laureatów oraz wręczenie nagród.

7. Podsumowanie konkursu – p. Teresa Lityńska-Konieczny Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu „Z Polski…do Polski…”

Zainteresowanie sesją było duże, aula uniwersytecka wypełniona była młodzieżą pod opieką pedagogów. Kilkanaście osób z grona uczniów, a także ich opiekunowie naukowi, zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

Trójka finalistek zaprezentowała bardzo dobrze przygotowane streszczenie swoich prac.

Wygłoszone wykłady poszerzyły wiedzę młodzieży na temat wojennych losów Polaków na Syberii, a także na późniejszej tułaczce części z nich m.in. w Afryce.

II. „Losy Bliskich i losy Dalekich   . . .”

Na zakończenie IV edycji konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich  – życie Polaków w latach 1914 – 1989” dla młodzieży ze szkół z całej Polski miały miejsce dwa uroczyste podsumowania:

– Na poziomie ogólnopolskim 8 czerwca 2013 r. w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie z następującym programem:

Zaprosz. konfer.2

– Na poziomie wojewódzkim 14 czerwca 2013 r.  W I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie z następującym programem:

Program w ILO

Obie sesje pokazały , że młodzież odpowiednio zainspirowana chętnie uczestniczy w konkursach z dziedziny historii. Potrafi w swoim środowisku znaleźć miejsca ciekawych wydarzeń oraz odszukać świadków, a potem pięknie to opracować.

Danuta Trylska-Siekańska

skanowanie0009

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego – Laureaci Konkursu

skanowanie0008

Występ chóru szkolnego z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego podczas zakończenia Konkursu