Notatki z wydarzeń

  1.       5 listopada 2015 roku na zaproszenie Dyrekcji, Nauczycieli, Rady Rodziców, Uczniów i Harcerzy zaprzyjaźnionego od lat z Oddziałem Naszego Związku Sybiraków,  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krzęcinie – wzięli udział członkowie naszego Zarządu (Stanisław Libura i Barbara Łuczyńska ) w uroczystości IV rocznicy Posadzenia „Dębów Pamięci” oraz  II rocznicy Nadania imienia Batalionu AK „Biedronka” 77 Drużynie Harcerskiej z Krzęcina.

    Po części oficjalnej, na którą przybyli przedstawiciele władz gminy, powiatu a nawet województwa oraz różnych organizacji i stowarzyszeń, a także rodzice i uczniowie, a właściwie cała wieś z Księdzem Proboszczem na czele, odbyła się piękna i wzruszająca część artystyczna, nawiązująca do Święta Niepodległości – przygotowana przez nauczycieli i młodzież Szkoły. 

Na zakończenie tradycyjnie już Pani Dyrektor Szkoły zaprosiła na pierogi, które od rana „lepił kto mógł”. Zaś ciasta do herbaty przygotowały mamy uczniów i Koło Gospodyń.

    Nasza delegacja zostawiła Harcerzom na Mikołaja 2 paczki czekoladek ufundowane przez Pana S. Liburę.

2.    31 stycznia 2016 roku nasz Oddział ponownie dostał zaproszenie do Krzęcina. Tym razem na Spotkanie Noworoczne i Jasełka przygotowane przez Harcerzy i Zuchy z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krzęcinie.

       Jasełka były niepowtarzalne, począwszy od scenariusza poprzez oprawę muzyczną,scenografię,ruch sceniczny, a na wykonaniu kończąc.

      W przedstawieniu brała udział cała drużyna, każdy miał swoją rolę i był zaangażowany w występ, a najmłodsze Zuchy zdobyły największy aplauz jako stadko uroczych baranków u żłóbka. Całym przedstawieniem kierowały dyskretnie i niepostrzeżenie 3 Druhny Harcmistrzynie i Pan Muzyk . Widać było, że włożono dużo trudu i inwencji artystycznej.

      I tym razem w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, powiatu i województwa,  zaprzyjaźniony z Drużyną i Szkołą  Druh Ksiądz Proboszcz ze swoimi Wikariuszami oraz mnóstwo Rodziców i Dziadków, zapełniając całą salę gimnastyczną.

     W drugiej części uroczystości Pani Dyrektor Szkoły zaprosiła na Spotkanie Noworoczne do suto zastawionych ciastami stołów przygotowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej.

     Nasz Oddział reprezentowała Pani Jadwiga Turowska  oraz Barbara Łuczyńska z mężem Markiem.

Też zawieźliśmy Harcerzom słodki gościniec- paczkę czekoladek.

V__B213 V__B1AB V__AA49

Notatki sporządziła i zdjęcia wykonała uczestniczka opisanych wydarzeń – Pani Barbara Łuczyńska