KALENDARIUM

Aleksandra Szemioth

KALENDARIUM WYDARZEŃ

z udziałem członków Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków

od września do grudnia 2013

1 września, dzień 74′ rocznicy wybuchu II wojny światowej uczczono w Krakowie wieloma obchodami: w godzinach porannych odbyło się składanie kwiatów pod pomnikiem  Polski Walczącej  na ul. Powiśle, następnie na Cmentarzu Rakowickim w kwaterze Armii  Kraków,  po uroczystej zmianie warty i okolicznościowych przemówieniach, złożono kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy. Już o 11.30 uroczystości przeniosły się do Parku im. dr Jordana. Organizatorami tej części były  Krakowski Garnizon Wojska Polskiego i Instytut Pamięci Narodowej.

O godzinie 12.00 odezwał się donośny głos syren, słyszalny w całym mieście.

Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza św. polowa., a następnie odbyło się odsłonięcie pomnika gen. Stanisława Sosabowskiego, zasłużonego jako dowódcy w czasie II wojny światowej i w kampanii wrześniowej w Kraju i w jednostkach  Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie m.in. w walkach w rejonie Arnhem w 1944r.

Pomnik poświęcił kapelan Związku Żołnierzy AK i Związku Sybiraków, O. Jerzy Pająk i wygłosił piękne, historyczne i patriotyczne przemówienie. W dalszym ciągu uroczystości  odbył się koncert Orkiestry Wojskowej, następnie zebrani mogli podziwiać szwadron ułanów w historycznych mundurach. Wśród bardzo licznych uczestników było dużo młodzieży, liczne też były poczty sztandarowe.

We wszystkich częściach upamiętnienia rocznicy 1 września wzięli udział przedstawiciele Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, najliczniejsza grupa  przybyła na uroczystości w Parku Jordana. Tam był również nasz sztandar, niesiony przez harcerzy z drużyny ZHR.

         W dniach 5 i 6 września, jak co roku, odbyły się uroczyste obchody w Białymstoku , a mianowicie  XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, poprzedzony zebraniem Zarządu Głównego z udziałem Prezesów  wszystkich Oddziałów Związku Sybiraków.

Obrady Zarządu miały miejsce w godzinach przedpołudniowych 5 września. Program obejmował  relacje z szeregu aktualnych działań Zarządu Głównego, z których najważniejsze to przebieg i zaawansowanie starań  o przyjęcie przez Sejm RP ustawy w sprawie finansowego zadość- uczynienia za lata spędzone na deportacji w ZSRR i w łagrach sowieckich.

O przebiegu starań i rozmów prowadzonych w Sejmie poinformował Prezes  Zarządu Głównego Pan Tadeusz Chwiedź. Postęp procedowania projektu tej ustawy nie jest wciąż zadowalający.

Inną ważną sprawą są przygotowania do kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów i wyborów nowego składu  Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Sprawę relacjonował Sekretarz Generalny, Pan Stanisław Sikorski. Poruszono także szereg innych aktualnych spraw związkowych. Ustalono m.in., że wysokość rocznej składki członkowskiej nie ulegnie zmianie  i w roku 2014 będzie wynosiła 48 zł.

W trakcie zebrania Prezes T. Chwiedż dokonał dekoracji kilku osób odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków. W zebraniu Zarządu Krakowski Oddział Związku reprezentowała Aleksandra Szemioth jako  prezes Oddziału i członek Zarządu Głównego.

W tym samym dniu, po południu, odbył się piękny koncert w wykonaniu Artystycznego Zespołu Wojska  Polskiego w gmachu nowej Opery Białostockiej. Wspaniały występ taneczny  i piękne wykonanie pieśni patriotycznych dały widzom ogromną satysfakcję. W przerwie koncertu  duża grupa Sybiraków i osób z innych ugrupowań kombatanckich  otrzymała odznaczenia państwowe oraz inne odznaczenia. Dekoracji dokonał Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Min. Stanisław Maria Ciechanowski.

Oddział Związku Sybiraków w Krakowie został  odznaczony Medalem Pro Memoria. Medal odebrał nasz poczet sztandarowy w składzie:  Stanisław Majcher i Stanisław Libura.

Następnego dnia, 6 września, odbył się Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

To wielkie wydarzenie angażuje nie tylko Sybiraków, przedstawicieli Oddziałów z całej Polski, ale też gości – grupy Polaków z Litwy, Łotwy i Estonii, głównie młodzież szkolną. Uczestniczą w nim również władze miasta Białystok wszystkich szczebli, parlamentarzyści z tego rejonu, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Sybiracką uroczystość zaszczycają swoją obecnością Ks. Arcybiskup Diecezji Białostockiej i Zwierzchnik tamtejszej Cerkwi Prawosławnej, którzy byli obecni na otwarciu Marszu  i rozpoczęli go modlitwami, każdy w swoim obrządku.

Marsz rozpoczął się jak zawsze przy Pomniku Katyńskim, z asystą kompanii honorowej Wojska Polskiego, żołnierzy kombatantów w mundurach historycznych jednostek Straży Pożarnej, Służby Leśnej i innych mundurowych oraz wielkiej rzeszy młodzieży z różnych szkół i miejscowości ze swoimi sztandarami.  Licznie reprezentowane były szkoły noszące imię Sybiraków. Wszystkich sztandarów – sybirackich i szkolnych – było ponad dwieście, w tym również sztandar Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Po wysłuchaniu bardzo dobrego przemówienia Prezesa  Tadeusza Chwiedzia i wystąpień gości oraz po modlitwach  – wyruszył imponujący pochód. Oceniono, ze liczył on około  czterech tysięcy uczestników, ze sztandarami, proporczykami i emblematami.

Widok był wspaniały. Dopisała też pogoda. Trasa przemarszu to niemal cztery kilometry. Punktem docelowym marszu był , jak zawsze, kościół Świętego Ducha.  W  nim odprawiono uroczystą koncelebrowaną Mszę św. pod przewodnictwem Biskupa  Ordynariusza Białostockiego. Homilię wygłosił ogólnopolski Kapelan Związku Sybiraków, ks. Zdzisław  Banaś.

Końcowym, ważnym, elementem uroczystości było złożenie kwiatów pod  Pomnikiem – Symbolicznym Grobem Sybiraka, poprzedzone oficjalnymi przemówieniami polityków i parlamentarzystów. Odczytano też listy od  Prezydenta i Premiera. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Sybiraków.

Całość białostockich uroczystości była wyśmienicie zorganizowana i za to należy wyrazić uznanie i podziękowanie Panu Prezesowi T. Chwiedziowi oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowania członkom Białostockiego Oddziału Związku Sybiraków. Podziękowania należą się

także Władzom Białegostoku za ich życzliwą pomoc przy corocznym organizowaniu Marszu Pamięci Polskiego Sybiru. Zainteresowanie sybiracką uroczystością wykazują też różne instytucje miasta, na przykład Muzeum Wojska, które obecnie jest w trakcie tworzenia swego osobnego oddziału, jakim ma być Muzeum Sybiru. Miejscowa prasa i telewizja obszernie relacjonowała przebieg Marszu . Niestety nie uczyniły tego media ogólnokrajowe.

16 września odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli pt. Świat utracony, świat ocalony … Zesłania na Syberię w edukacji historycznej młodzieży. Głównymi współorganizatorami konferencji byli MDSM w Oświęcimiu, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Przesiedleń i Wypędzeń w Krakowie i  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Patronat honorowy objął  m.in. Związek Sybiraków Oddział w Krakowie. Spotkanie  miało miejsce w Auli im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencję rozpoczęły krótkie wystąpienia przedstawicieli organizatorów  i  instytucji wspierających (w imieniu Związku Sybiraków głos zabrała Aleksandra Szemioth)

Program w I sesji  obejmował następujące pozycje:

–      wykład dr Anny Zapalec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Losy Polaków zesłanych w głąb Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu

–      spotkanie ze świadkami historii – relacje  Stanisławy Wąs-Siemak, prof. Zofii Ciesielskiej (Związek Sybiraków w Krakowie) i Krystyny Pryjomko-Serafin

W sesji II dr Alicja Bartuś z Fundacji MDSM w Oświęcimiu przedstawiła publikację oświęcimskich Sybiraków pt. Świat utracony, świat ocalony, a dr Hubert Chudzio (CDZWiP) zaprezentował  i omówił film z wywiadami Sybiraków mieszkających w Anglii.

W III sesji przedstawiono projekty i propozycje warsztatowe w celu realizacji programów edukacji historycznej na temat zesłań syberyjskich. Poszczególne elementy zagadnienia przedstawiły kolejne prelegentki: Katarzyna Białas-Szafraniec i Iwona Pieronek-Tokarz (losy mieszkańców Kresów Wschodnich podczas II wojny światowej), Anna Hejczyk (warsztaty edukacyjne Przerwane dzieciństwo prowadzone przez CDZPiW) oraz Teresa Szakiel (metodyka wykorzystania wspomnień świadków w odniesieniu  do  podstawy programowej).

Audytorium konferencji stanowili nauczyciele i bardzo licznie zgromadzona młodzież szkolna. Należy mieć nadzieję, że udział w tego typu spotkaniach  pogłębi wiedzę na temat trudnego okresu naszej historii –  czasu represji sowieckich wobec obywateli polskich.

17 września, data szczególnie ważna dla naszego środowiska – to  Dzień Sybiraka, który jak co roku obchodziliśmy uroczyście. Pierwszym elementem było złożenie kwiatów  pod  naszą tablicą na placu Ojca Studzińskiego, następnie odbyło się spotkanie Sybiraków  w  klasztorze Ojców  Kapucynów. Wzięła w nim udział duża liczba członków naszego Oddziału  Związku Sybiraków, tak że z trudem mieściliśmy się w dość obszernej sali.

Zebraniu przewodniczyła Aleksandra Szemioth, która po krótkim nawiązaniu do historii wydarzeń zapoczątkowanych przez agresję sowiecką na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, przedstawiła aktualne problemy dotyczące członków  Związku Sybiraków. Między innymi poinformowała o debacie sejmowej w sprawie zatwierdzenia przez parlament RP oficjalnego uznania 17 września jako Dnia  Sybiraka, który dotychczas był obchodzony tylko zwyczajowo (przyjęty przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w 1989r).  W parlamencie były głosy sprzeciwu , a też propozycja  aby zmienić datę obchodów na 10 lutego. Sybiracy  nie wyrazili zgody na taką zmianę i ostatecznie Sejm zatwierdził 17 września jako Dzień Sybiraka.

Kolejną częścią uroczystości rocznicowych była Msza św. w kościele OO. Kapucynów , odprawiona przez  naszego  Kapelana, O. Jerzego Pająka, który wygłosił też okolicznościowe kazanie. Modlitwę wiernych przygotował i pięknie odczytał Sybirak, P. Kazimierz Szymański.

Po nabożeństwie  przeszliśmy procesjonalnie, z pocztem sztandarowym na czele, do krużganków Kaplicy Loretańskiej. Tam złożono kwiaty pod tablicą  upamiętniającą Polaków zmarłych i zamordowanych na Syberii. Przy tablicy trzymały straż harcerki z  zaprzyjaźnionej drużyny ZHR.

Z Ojcem Kapelanem odmówiliśmy modlitwy za zmarłych Sybiraków i po podziękowaniu  obecnym z nami Gościom, uroczystość zakończono.

Z okazji rocznicy 17 września 1939r odbyły się w Krakowie także inne uroczystości.

Najważniejsza z nich była na Cmentarzu Rakowickim, zorganizowana przez Komitet Opieki nad Miejscami Pamięci. Po rocznicowej Mszy św. w kaplicy cmentarnej,  licznie zebrani przeszli pod Pomnik – Symboliczną Mogiłę Ofiar Komunizmu. Miały tam miejsce przemówienia , odśpiewano hymn państwowy. Uczestniczyły w uroczystości bardzo liczne delegacje szkolne ze swoimi sztandarami, a również wojsko i inne służby mundurowe .Obecna też była delegacja członków Związku Sybiraków.

18 września, na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 3 przy ul. Strąkowej w Krakowie, odbyła się uroczystość posadzenia  Dębów Pamięci dla uczczenia czterech oficerów –  ofiar zbrodni katyńskiej. Wyróżnieni w ten sposób to: Michał Kazimierczak, starszy przodownik Policji Państwowej, pochowany na Cmentarzu Katyńskim w Bykowni koło Kijowa, Ryszard  Linscheid, porucznik WP, pochowany  na Cmentarzu Katyńskim w Charkowie i Jan Smolański, porucznik WP, pochowany na Cmentarzu Katyńskim w Bykowni koło Kijowa.

W uroczystości wzięła udział cała młodzież Szkoły, jej Grono Pedagogiczne i liczni goście, w tym krewni upamiętnionych oficerów. Przed posadzeniem Dębów  miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Dwaj z oficerów to ojcowie Sybiraków, członków naszego Związku –  Anny Linscheid i Tadeusza Kaźmierczaka. Z tego powodu obecna była Aleksandra Szemioth, prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, która zabrała głos na temat deportacji do ZSRR rodzin ofiar zbrodni katyńskiej. Drugą część uroczystości wypełniło piękne przedstawienie historyczne, przygotowane przez uczniów Szkoły oraz występ chóru wojskowego. Na koniec przygotowano poczęstunek.

27  września  Związek Żołnierzy AK oraz  Władze miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego zorganizowały obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Odbyły się następujące części uroczystości: o godzinie 10-ej wmurowanie kamienia węgielnego pod projektowany Pomnik Armii Krajowej na Bulwarze Czerwińskim nad Wisłą u stóp Wawelu; o godzinie 12-tej była odprawiona Msza św. w kościele OO. Kapucynów  za poległych żołnierzy i złożono kwiaty pod memorialnymi tablicami w Kaplicy Loretańskiej, a następnie odbyło się uroczyste spotkanie w Muzeum Armii Krajowej , gdzie wśród  licznych gości była obecna Pani Karolina Kaczorowska, wdowa po śp. Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim.

We wszystkich częściach obchodów uczestniczyli przedstawiciele Związku Sybiraków.

12 października  miała miejsce kolejna uroczystość sadzenia Dębów Pamięci, tym razem w Zespole Szkół  Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1,  przy Al. Kijowskiej  w Krakowie.

W tej szkole rok temu posadzono pięć Dębów Pamięci, z czego trzy są poświęcone bliskim krewnym dwojga członków naszego Związku. Z  tego powodu przedstawiciele Związku uczestniczyli również w tegorocznej uroczystości. Uhonorowani oficerowie to kap. Jan Stanisław Tarczałowicz zamordowany w Charkowie, porucznik Franciszek Zakrzewski, zamordowany w Twerze oraz major Wincenty Strzyżewski, zamordowany w Charkowie. Uroczystość miała podobny przebieg jak w Zespole Szkół przy ul .Strąkowej  –  sadzenie Dębów, przemówienia  (w tym również Aleksandry Szemioth), złożenie kwiatów i przedstawienie w auli szkolnej. Występy młodzieży – deklamacje i śpiew z akompaniamentem uzdolnionych  młodych muzyków –  były bardzo piękne i wzruszające. Przyjęcie z kawą i ciastkami zakończyło spotkanie.

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, kilka osób ze Związku Sybiraków,  jak co roku, odwiedziło groby Sybiraków – dawnych zesłańców carskich, żołnierzy powstań w XIX w. oraz  licznych już członków naszego obecnego Związku Sybiraków, tych których groby znajdują się na Cmentarzu  Rakowickim. Znicze z naklejonym emblematem Związku zapłonęły na blisko dwudziestu grobach. Tę posługę naszym zmarłym Sybirakom oddali – Barbara Łuczyńska, Józef Ramotowski i Aleksandra Szemioth.

6 listopada  Barbara Łuczyńska, jako przedstawicielka naszego  Oddziału Związku Sybiraków, wzięła udział w uroczystości  95′ rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co miało miejsce w Szkole Podstawowej nr  75 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Grochowskiej 20

w Krakowie. Jak relacjonuje P. Barbara, odbyła się tam Akademia przygotowana przez nauczycieli historii i wychowania muzycznego, a wykonana przez liczne grono uczniów. Całość wymagała wielkiej pracy i zaangażowania. Był to montaż słowno- muzyczny, w strojach z różnych epok, prezentujący ważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dla młodzieży to wspaniała lekcja historii.

Zaproszeni goście – kombatanci ze Związku Legionistów, z Szarych Szeregów, Rodzin Katyńskich i Związku Sybiraków – byli wzruszeni tym występem. Uznanie wzbudziła też atmosfera patriotyczna w pracy wychowawczej Szkoły, nie tylko od święta, ale i na co dzień.

11 listopada, Święto Niepodległości, było w Krakowie obchodzone uroczyście według ustalonego od dawna porządku. Jako pierwsza część odbyła się o godzinie 10-tej Msza św. za Ojczyznę, odprawiona w Katedrze Wawelskiej przez Kard. Stanisława Dziwisza, z licznym udziałem krakowian, władz  Miasta i Województwa, kombatantów (w tym Sybiraków), przedstawicieli wojska i policji oraz z dużą ilością pocztów sztandarowych.

Następnie z Wawelu wyruszył wielki pochód ze sztandarami na czele w kierunku ulicy Grodzkiej.

Przy kościele św. Idziego  nastąpiło złożenie wieńca od całego społeczeństwa  Krakowa pod Krzyżem Katyńskim. Pochód ruszył dalej, by po przejściu całej Drogi Królewskiej, dojść do Placu Matejki, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości – okolicznościowe przemówienia , Apel Poległych i salwa  honorowa oraz składanie kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Po przemówieniach, Wojewoda udekorował odznaczeniami kilka zasłużonych osób.

Kolejną częścią obchodów było spotkanie w Muzeum Armii Krajowej, a w godzinach wieczornych Wojewoda Małopolski przyjmował zaproszonych gości z różnych środowisk, w tym kombatantów, w pięknych salach gmachu „Florianka”. We wszystkich częściach obchodów Święta Niepodległości uczestniczyli Sybiracy, a w Katedrze i w pochodzie był nasz  poczet sztandarowy.

17  listopada to data naszej pielgrzymki do Czernej. W tym roku to już 24-ty raz pojechaliśmy  do klasztoru Karmelitów w Czernej, do grobu Patrona Sybiraków, św. Rafała Kalinowskiego. Uczestniczyło w pielgrzymce nieco ponad 30 Sybiraków z naszym pocztem sztandarowym i  kilka osób ze Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich i z Towarzystwa Przyjaciół Wilna. Był z nami, jak zawsze, nasz Kapelan, Ojciec Jerzy Pająk.

Wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św., z kazaniem Przeora Klasztoru,  który mówił o zesłaniach syberyjskich – tych carskich z czasów św. Rafała, powstańca styczniowego, a też z czasów II wojny światowej, kiedy my byliśmy zesłani. Po Mszy złożyliśmy kwiaty  przy grobie św. Rafała, następnie odwiedziliśmy cmentarz klasztorny, gdzie spoczywa kilku zakonników – zesłańców syberyjskich. Do Krakowa wróciliśmy wczesnym popołudniem, bardzo zadowoleni z wyprawy.

20 listopada trzy osoby ze Związku Sybiraków – Wanda Puszko-Tarnawska, Aleksandra Szemioth i Kazimierz Szymański odwiedziły szkołę przy ul. Fortecznej w Krakowie, w dzielnicy Kliny. Jest to szkoła społeczna i składa się z dwóch jednostek – Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i  Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta.

Z inicjatywy Dyrektora  mgr Jerzego Gizy i zespołu Grona Nauczycielskiego zorganizowano spotkanie uczniów z przedstawicielami

Związku Sybiraków. Młodzież z obydwu szkół, w swoich odświętnych mundurkach, oczekiwała na nas w dużym holu szkolnym. Po wstępnych słowach Dyrektora  i nauczycielki historii – spotkanie rozpoczęła młodzież przez piękne odśpiewanie Hymnu Sybiraków. Po takim wstępie łatwo było nam rozpocząć prelekcje na temat zesłań syberyjskich. Aleksandra Szemioth przedstawiła słuchaczom krótki zarys całości zagadnień związanych z przebiegiem i zakresem represji sowieckich w stosunku do obywateli polskich od 17 września 1939 roku, to jest od napaści ZSRR na Polskę do końca II wojny światowej i wiele lat po jej zakończeniu. Szczególnie podkreśliła problem deportacji  setek tysięcy Polaków na Syberię i do innych części ZSRR oraz osadzenie Polaków w łagrach sowieckich. Następną prelegentką była p. Wanda Puszko-Tarnawska, która w obrazowy sposób opowiedziała o losie swojej rodziny  deportowanej w głąb ZSRR w 1940 r. Sama była wówczas małym dzieckiem.

P. Kazimierz Szymański z kolei opowiedział o swoich bardzo trudnych przeżyciach na deportacji i po opuszczeniu ZSRR z Armią gen. Andersa. Młodzież słuchała tych relacji z dużym zainteresowaniem. Kontakty z tą dobrą i patriotycznie prowadzoną Szkołą powinny być kontynuowane.

W tym samym dniu, 20 listopada, odbył się wernisaż wystawy o Sybirakach mieszkających w Wielkiej Brytanii. Wystawę pokazano w Uniwersytecie Pedagogicznym, a zorganizowali ją pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, jako rezultat ostatniego pobytu w Anglii i zebraniu wywiadów – relacji filmowych –  od  Polaków, którzy jako dzieci zostali uratowani przez Armię Andersa i mogli opuścić ZSRR, ale już nigdy nie wrócili do Polski. W wernisażu wziął udział p. Józef  Kołodziej i zabrał głos w imieniu Związku Sybiraków.

Fotografie plansz tej wystawy są umieszczone na naszej stronie internetowej.

29 listopada – 183′ rocznica wybuchu Powstania Listopadowego –  była w Krakowie obchodzona w dwóch  miejscach. Pierwsza część odbyła się o 12-tej w południe na Cmentarzu Rakowickim przy pomniku i grobowcu Powstańców Listopadowych i Styczniowych. Przybyło dużo delegacji młodzieży szkolnej ze swoimi sztandarami, byli przedstawiciele władz Krakowa, Wojska Polskiego, a też kombatanci, w tym Sybiracy z pocztem sztandarowym. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Wojewódzkiej Rady Kombatantów P. Dionizy Smyk, pięknie przemówił i prowadził modlitwę Kapelan organizacji kombatanckich Ojciec Jerzy Pająk. Hymn Państwowy i składanie kwiatów zakończyły uroczystość. Kolejną część obchodów zorganizował Krakowski Garnizon WP na placu Matejki, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, po wcześniej odprawionej Mszy św. w kościele O.O. Pijarów. W tej części wzięła udział P. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim Prezydencie RP na  uchodźctwie, Ryszardzie Kaczorowskim.

Również  29 listopada  kilka osób z naszego Związku (Barbara Łuczyńska, Stanisław Libura i Aleksandra Szemioth) odwiedziło Szkołę w Krzęcinie. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły i harcerzy wzięliśmy udział w uroczystym nadania szkolnej drużynie harcerskiej imienia batalionu Armii Krajowej „Biedronka”. Uroczystość ta była połączona ze wspomnieniem o rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W trakcie wieczornicy grupa harcerzy otrzymała Krzyże Harcerskie.

13 grudnia odbyło się zakończenie szkolnego konkursu historycznego, jaki corocznie organizuje Towarzystwo Opieki nad Majdankiem i już tradycyjnie zaprasza z tej okazji  przewodniczącą Komisji Historycznej Związku Sybiraków, Aleksandrę Szemioth, tak było i tym razem. Równocześnie, spełniając prośbę organizatorów, przekazano 18 egzemplarzy naszych wydawnictw – książki ze wspomnieniami z syberyjskiego zesłania, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów.

16 grudnia odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu Głównego Związku Sybiraków, na  którym Oddział  Krakowski Związku reprezentowała Aleksandra Szemioth. Tematami zebrania były sprawy organizacyjne. Prezes Zarządu Głównego, Tadeusz Chwiedż, przedstawił przebieg starań w kwestii zatwierdzenia w Sejmie projektu Ustawy o uprawnieniach i odszkodowaniu dla Sybiraków. Niestety nie można oczekiwać szybkiego i pozytywnego zakończenia tej sprawy.

P. Prezes Chwiedż  przekazał serdeczne życzenia na Boże Narodzenia i z okazji Nowego Roku dla wszystkich Sybiraków.

20 grudnia odbyło się Spotkanie Opłatkowe, na które zapraszali Wojewoda Małopolski i Marszałek Województwa do teatru im. Słowackiego. Liczna publiczność wysłuchała przemówień obydwu Gospodarzy oraz Metropolity Krakowskiego Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Następnie można było podziwiać Bożonarodzeniowy występ bardzo dobrego zespołu regionalnego z okolic Tarnowa. Ze Związku Sybiraków zaproszeni byli Aleksandra Szemioth i Kazimierz Szymański.

Jak widać, w minionym kwartale było wiele obchodów i uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Trzeba stwierdzić, że w tych wydarzeniach uczestniczą tylko nieliczne osoby. W imieniu Zarządu Oddziału powtarzam apel do wszystkich Sybiraków o większą aktywność