IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

  • ROSZENIE
  • HISTORIA
  • EDUKACJA
  • ZDJĘCIA – WYKONANE PRZEZ PANIĄ WANDĘ PUSZKO-TARNAWSKĄ
  • Zdjęcia 2013 2014 1056 (1) Zdjęcia 2013 2014 1072 Zdjęcia 2013 2014 1106 Zdjęcia 2013 2014 1104 Zdjęcia 2013 2014 1102 Zdjęcia 2013 2014 1086 Zdjęcia 2013 2014 1077 Zdjęcia 2013 2014 1105Zdjęcia 2013 2014 1075 Zdjęcia 2013 2014 1108 Zdjęcia 2013 2014 1107 Zdjęcia 2013 2014 1087 Zdjęcia 2013 2014 1083 Zdjęcia 2013 2014 1063 Zdjęcia 2013 2014 1067 Zdjęcia 2013 2014 1068Zdjęcia 2013 2014 1097 Zdjęcia 2013 2014 1090 Zdjęcia 2013 2014 1093 Zdjęcia 2013 2014 1096Zdjęcia 2013 2014 1060 Zdjęcia 2013 2014 1110