Informacje bieżące

Szanowni Państwo
Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków zwraca się do swoich członków o uregulowanie wszystkich zaległych składek członkowskich. Wysokość składki wynosi 50 zł rocznie. Wpłaty zaległych składek ze względu na pandemię Covid 19 zachęcamy dokonywać:
1. Przelewem na poczcie, banku lub przez bankowość internetową na nasze konto bankowe. W przelewie należy podać imię i nazwisko członka związku lub numer ewidencyjny.
Nr naszego konta: 27 1240 4722 1111 0000 4856 2533
Bank Pekao S.A. O/Kraków ul. Pijarska 1.

2. W biurze Związku ul. Basztowa 22 pok. 15, w każdy wtorek podczas dyżuru w godzinach od 12 do 14.

Szanowni Państwo
Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków na zebraniu w dniu 16 listopada 2021roku podjął stosowną uchwałę i zdecydował, że w związku z zaostrzającą się kolejną falą pandemii Covid 19 oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie swoich członków z uwagi na ich podeszły wiek, planowane w styczniu 2022 roku spotkanie Opłatkowe Sybiraków nie odbędzie się.

Szanowni Państwo
Krakowski Zarząd Związku Sybiraków informuje, że posiada w swoich zbiorach bibliotecznych egzemplarze opracowanych i wydanych wcześniej przez Komisję Historyczną 18 tomów  publikacji z serii „Tak było….Sybiracy”.
Każdy tom zawiera bardzo ciekawe autentyczne wspomnienia naszych współtowarzyszy Sybiraków deportowanych w latach czterdziestych i później w głąb ZSRR. Opisują oni swoje przeżycia, przeżycia własnej rodziny i znajomych, walkę z prześladowaniami, głodem, mrozem, biedą i poniewierką w czasie zesłania do obcego, nieprzyjaznego kraju. Niejednokrotnie pisane były z ogromnym wzruszeniem i łzami w oczach.
Poszczególne tomy mogą otrzymać sami Sybiracy, członkowie ich rodzin oraz poleceni znajomi ofiarując dowolną kwotę na rzecz Związku w Biurze Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków ul. Basztowa 22 pokój 15 – parter, w każdy wtorek podczas dyżuru w godzinach od 10 do 12.
Uzyskane środki pomogą Zarządowi w pokryciu kosztów funkcjonowania Biura Związku oraz pozwolą na pomoc potrzebującym Sybirakom. Z góry dziękujemy za zainteresowanie się tymi ciekawymi publikacjami.