Uroczystości 78 Rocznicy II – giej wywózki Polaków na Sybir.

Galeria zdjęc  z uroczystości z okazji 78 Rocznicy Wywózki na  Sybir, które  odbyły się w  Klasztorze Ojców Kapucynów w  dniu 13 IV 2018r.

https://photos.app.goo.gl/zFLxRgCbFtzdifHY6

Zdjęcia wykonała i udostępniła Pani Wanda Puszko Tarnawska