Apel Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie o pomoc dla Sybiraków powracajacych z Kazachstanu

Apel_Aktu