84′ Rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

W dniu 10 lutego 2024 obchodziliśmy 84 rocznicę  pierwszej, masowej wywózki w głąb ZSRR. Dotyczyła ona  obywateli, zamieszkałych na terenach wschodniej Polski. Po agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, nastąpił podział terytorium Polski pomiędzy dwóch agresorów: Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki.  Plan deportacji Polaków na Syberię w dniu 10 lutego 1940 roku, przygotowywany był w kompletnej tajemnicy i objął ludność, zamieszkałą  na wschodnich kresach Polski. Powracając do tej pierwszej, zimowej wywózki, pamiętamy i wspominamy wszystkie następne deportacje; 13 kwietnia i 20 czerwca w 1940 roku oraz 20 czerwca 1941 roku oraz późniejsze, już w Polsce Ludowej, po 1946 roku, dotyczące głównie żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości, które odbyły się w Krakowie 10 lutego 2024 roku, dedykowane  były zmarłym i jeszcze żyjącym, polskim zesłańcom syberyjskim.                         Godz.8,00: Msza św. w intencji Sybiraków, celebrowana była w kościele Zwiastowania NMP ( OO. Kapucynów) na  ul. Loretańskiej 11.                                 Godz.10,00:  złożenie  wieńców pod tablicą Zesłańców Sybiru na placu o. Adama Studzińskiego.                                                                                                  . : Godz.11,00:spotkanie w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w Forcie Skotniki na ul. Kozienickiej 24. Uroczystość rozpoczął Hymn Sybiraków. Następnie zaproszeni goście zostali serdecznie powitani przez pana prof.  Huberta Chudzio. Dalszą część uroczystości poprowadził  pan dr. Mariusz Solarz. W trakcie uroczystości zabrało głos wielu dostojnych gości. Jako pierwszy przemawiał prezes Oddziału Sybiraków w Krakowie: pan dr. inż. Józef Kołodziej. Potem głos zabierali przedstawiciele: Wojewody małopolskiego, Prezydenta Krakowa, IPN, Urzędu Marszałkowskiego, v-ce Premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rektora krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Przemawiali również: pan senator Jerzy Fedorowicz, małopolska kurator oświaty; pani Gabriela Olszowska, Ojciec Adam Studziński oraz wiele osób z krakowskich organizacji patriotycznych. Następnie wręczono odznaczenia: Złote Odznaki za Zasługi dla Związku Sybiraków Pani dr. Annie Hejczyk, pani dr. Alicji Śmigielskiej i panu dr. Mariuszowi Solarzowi. Pod koniec uroczystości, gospodarze Centrum przedstawili film: „ Śladami polskich Sybiraków. Ekspedycja Masindi 2022r.” Została również otwarta II część wystawy pt.” Zesłani  na Sybir. Losy polskich obywateli deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w czasie  II Wojny Światowej”. Uroczystość zakończyła się w miłej atmosferze poczęstunkiem

Wanda Puszko-Tarnawska

Poniżej link do zdjęć ze spotkania w Forcie w Skotnikach

https://photos.app.goo.gl/HxUmwZ3vJLd1TWyL8