84 Rocznica II masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

     Z W I Ą Z E K  S Y B I R A K Ó W
            ODDZIAŁ W  KRAKOWIE

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków ma zaszczyt zaprosić na uroczystości

84’ rocznicy II masowej deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu,

które odbędą się w dniu 13 kwietna 2024 r., o godz. 10:00 w Zakonie

oo. Kapucynów w Krakowie ul. Loretańska 11.

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI:

10:00 Kościół Zwiastowania NMP (oo. Kapucynów), ul. Loretańska 11

Msza święta w intencji Sybiraków

11:00 – 11:15  Spotkanie w Kaplicy Loretańskiej, modlitwa w intencji Sybiraków, złożenie kwiatów pod Tablicą Sybiraków

11:20 – 11:30  Uroczystość patriotyczna 84’ rocznicy II masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR,   wprowadzenie sztandarów, odegranie Hymnu Sybiraków

11:30 – 12:15  Powitanie oraz przemówienia organizatorów i zaproszonych gości. Informacja o wydaniu drukiem 20 tomu wspomnień z serii „Tak było … Sybiracy”.

Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny członkom Związku Sybiraków

12:15 – 13:00 Projekcja filmu pt. „Kapłani Zesłanych” w reżyserii Bogusławy Cichoń.

13:00 Zakończenie uroczystości wyprowadzenie sztandarów

Poniżej link do zdjęć z uroczystości:

https://photos.google.com/album/AF1QipP4kDG39zfHhgUgDAqTnDbcnEBSVhI01-yfGoMM/photo/AF1QipNPkZe18lANHIcrREjEo4uigAkU3vw4aLzGdmqi